Interpellationer | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 3

Interpellationer

Interpellationer

Här är några av de interpellationer som vi ställt i kommunfullmäktige.

 • Interpellation: Landskrona – en av Sveriges farligaste kommuner

  Landskrona den 5 december 2012 Ställd till kommunstyrelsens ordf. Torkild Strandberg (FP) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och...

  0
 • Interpellation om ökande brottslighet

  Vad gör kommunledningen åt den ökade brottsligheten? Interpellation ställd till kommunalråd Torkild Strandberg (FP) Till interpellationen >>

  0
 • Interpellation om saknad utvärdering

  Ännu en utvärdering saknas! – Landskrona den 19 januari 2012 * Vad utmynnade Peter Billquist anställning/projekt som stadsutvecklare till? *...

  0
 • Landskronas skolelever fostras till SD-hat!

  Interpellation ׀ Sverigedemokraterna Landskrona Ställd till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP) Landskronas skolelever fostras till SD-hat! I början av...

  0
  0
 • Interpellation : Näringslivschef efterlyses

  Från Stefan Olsson , Ordförande i SD Landskrona Till Interpellationen

  0
  0
 • Interpellation

   Landskrona den 24 mars 2011 Interpellation ׀ Sverigedemokraterna Landskrona Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) Vad...

  0
  0
 • Interpellation :Vilket ansvar har utbildningsnämnden

   Landskrona den 25 februari 2011 Interpellation| Sverigedemokraterna Landskrona Vilket ansvar har utbildningsnämnden för uppföljning av beviljade  tillstånd att...

  0
  0
 • Kommunalrådets svar på Sd:s interpellation

  Här kan ni läsa kommunalrådets svar på interpellationen som Stefan Olsson ställt angående okunskap om vår demokrati, med anledning...

  2
  0
 • Motioner och Interpellationer

  Här kan du läsa våra 2 senaste motioner -Utbilda Landskronas förtroendevalda i de demokratiska rättigheterna samt -Utdrag ur belastningsregistret....

  0
  0
 • Interpellationer

  Här kan Du läsa våra inlämnade interpellationer, frågor, remissvar mm. Denna sida uppdateras så fort något nytt är inlämnat

  0
  0