Interpellation – Vad gör vi åt återvändande IS-krigare? | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation – Vad gör vi åt återvändande IS-krigare?

Daniel Engström, ledamot för SD Landskrona i fullmäktige, har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Vad gör vi åt återvändande IS-krigare?

Vi kan läsa i media, bland annat på Sveriges Radio den 18 oktober, att cirka 140 svenska
medborgare har återvänt efter att ha anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak.
Nu förbereder sig flera kommuner för att arbeta med dessa. Det kan bland annat handla om
att erbjuda praktiskt stöd till dessa…

Läs hela interpellationen här!

 

Daniel Engström (SD)

Daniel Engström (SD)