Interpellation om IS-återvändare | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation om IS-återvändare

SD Landskrona har lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande, Torbjörn Brorsson (M) gällande IS-återvändare.

Delgivning av information om återvändande IS-terrorister

Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att Individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin omkring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

Nämndens förtroendevalda förväntas att vara insatta i denna fråga och kommer få frågor från allmänheten som är mycket oroade kring denna fråga. Därmed är det viktigt att det sker ständig rapportering till nämnden angående denna fråga.

Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till Torbjörn Brorsson (M).

– Har Individ- och familjeförvaltningen implementerat ovannämnda arbetssätt som Stockholm stad sedan tidigare? Om inte, är du beredd att titta på hur Stockholms stad arbetar med delgivning av information till polis och åklagare?

– Kommer Du att jobba för att Individ- och familjeförvaltningen sammanställer en rapport om hur arbetet fortlöper med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsmöte med Individ- och familjenämnden.

– Hur ser Du på det faktum att Landskrona stad har återvändande terrorister som rör sig fritt i Landskrona?

Läs interpellationen som PDF här.