Interpellation om fler träffpunkter för brukare inom omsorgen | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation om fler träffpunkter för brukare inom omsorgen

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en interpellation angående fler träffpunkter för brukare inom omsorgen.

Fler träffpunkter för brukare inom omsorgen

Den äldre befolkningen ökar och strategin att äldre ska bo kvar hemma längre är tydlig. Det innebär att allt fler äldre personer bor kvar i sina ordinarie boenden livet ut. Åldrandet kan medföra, förutom funktionsnedsättning, en minskad social samvaro och gemenskap.

Ensamhet beroende på förlust av livspartner, släkt och vänner och de livskriser det medför, är en av de viktigaste förklaringarna till åtföljande depression och psykisk ohälsa hos äldre personer. För att få en känsla av gemenskap och för att bryta isolering är träffpunkter värdefulla för ensamma personer. Av den anledningen bör enkla träffpunkter i form av en mindre lokal eller lägenhet i de större bostadsområdena i Landskrona skapas för brukare inom omsorgen.

Dessa träffpunkter bör vara lättillgängliga och belägna antingen på 1: våningen eller hissanslutna för att underlätta för t ex rullstolsbundna personer. Den här typen av träffpunkter ska inte fungera utifrån antal schemalagda aktiviteter, sådana finns redan på Fröjdenborg och Västra Fäladens träffpunkter. Utan mer utifrån möjligheten till social kontakt och gemenskap med grannarna i det egna bostadsområdet över en enkel kopp kaffe.

Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga Jan-Allan Beer (L):

– Har du möjlighet att medverka till att mindre lokaler/lägenheter i de större bostadsområdena i Landskrona stad görs tillgängliga för brukare för social samvaro dagtid/vardagar?

Kerstin Stein Sandell (SD)

Vill du läsa interpellationen som PDF klickar du här.