Interpellation – När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)? | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation – När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

Den rådande invandringspolitiken gör det svårt för kommunerna runt om i Sverige. Även för oss i Landskrona. Individ och familjenämnden dras med ett stort underskott. Därför har Stefan Olsson interpellerat i ämnet.

När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

Nyligen äskade Individ- och Familjeförvaltningen ytterligare 7,6 miljoner kronor för att klara 2017
års budget. Hur utfallet blir under 2018 är höljt i dunkel.
En stor del av de 7,6 miljonerna beror på den alltför stora invandringen till Landskrona.
Kostnaderna för heders/skyddsplaceringar har ökat närmast okontrollerbart, liksom
ungdomskriminaliteten som genererar ökningar av dyrbara LVU-placeringar (Lagen om Vård av
Unga). Vi politiker kan givetvis vägra att tillföra mer pengar till Individ- och Familjeförvaltningen,
men då blir resultatet att förvaltningen måste dra ned på snart sagt all frivillig verksamhet, som
det förebyggande arbetet. En sådan lösning bidrar säkert till okontrollerade kostnadsökningar i
framtiden…

Läs hela interpellationen!

Stefan Olsson (SD)