Interpellation gällande återbetalning av försörjningsstöd | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation gällande återbetalning av försörjningsstöd

SD Landskrona har lämnat in en interpellation till individ- och familjenämndens ordförande Torbjörn Brorsson (M) gällande återbetalning av försörjningsstöd.

Läs interpellationen som PDF här.