Interpellation angående trafiksituationen i Vadensjö stationsby | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation angående trafiksituationen i Vadensjö stationsby

SD Landskrona har lämnat in en interpellation angående trafiksituationen i Vadensjö stationsby.

Den kan läsas nedan: