Interpellation angående tiggeriet | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation angående tiggeriet

Stefan Olssons interpellation till Torkild Strandberg angående tiggeriet där han bl.a. ställer följande fråga:

Är du beredd att ta ett initiativ för att revidera Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter, där en skrivelse t.ex. kan lyda som följande: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Klicka på länken nedan om du vill läsa hela interpellationen.

Interpellation om tiggeri