Interpellation angående Landskrona gymnasium | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation angående Landskrona gymnasium

Carina Herrstedts interpellation angående att så få elever väljer Landskrona som studieort. Carina ställer bl.a följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande:

  • På vilket sätt arbetar förvaltningen för att locka elever att studera på hemmaplan?
  • Har orsakerna till de sjunkande siffrorna analyserats och vad visade i så fall dessa?

Läs hela interpellationen nedan

Interpellation från Herrstedt om skolan