Insändare | Sverigedemokraterna Landskrona

Insändare

S erkänner problemen i Landskrona

I en reservation till kommunstyrelsen gällande ”romsk inkludering” i samhället så erkänner Niklas Karlsson och Socialdemokraterna att Lanskrona lider av stora problem som alla är kopplade till den okontrollerade invandringen. Det är glädjande att den insikten infunnit sig. Vad som däremot är tramsigt är att Socialdemokraterna tolkar ett avslag från kommunstyrelsen om att Landskrona ska ingå i en romsk inkluderingsstrategi som en eftergift till Sverigedemokraterna. Förutom att det är fel så är det en ful taktik att beskylla andra för saker i reservationer som inte hör till frågan.
Av samma anledning kan vi då ställa frågan till Socialdemokraterna om deras önskan om ekonomiska medel till olika etniska minoritetsgrupper är ett försök att köpa deras röster till Socialdemokraterna? Insinuerande frågor på det viset skadar det demokratiska systemet och undergräver förtroendet för politiken. Och det kan väl knappast vara meningen Niklas Karlsson?

Stefan Olsson (SD)