Insändare Landskronaposten 2012-03-29 | Sverigedemokraterna Landskrona

Insändare Landskronaposten 2012-03-29

Land(s)krona har sovit i 25 år

Vid senaste fullmäktige blev planprogrammet för Norra Borstahusen antaget efter nästan 4 timmars hård debatt. Men Landskronas stora problem är inte huruvida vi ska bygga på campingplatsen eller om det ska vara 4 eller 5 våningar Jönsaplan.

Problemet är hur vi ska komma tillrätta med bidragsberoendet och den låga skattekraften som är bland den lägsta i hela Sverige och den socialdemokratiska ledningen i Landskrona bär ett stort ansvar för detta. En huvudlös bostadspolitik på 80-talet som ledde till över 1000 outhyrda lägenheter, som vi lider av än idag. Under (s) ledning på 80-90 talet blev bidrag lösningen på alla problem. Drygt 8000 personer flyttade från Landskrona och ersattes med ungefär lika många utrikesfödda, (s) bytade ut arbetsamma Landskronabor mot bidragsberoende människor, (s) brydde sig inte, man fick ju skattutjämningsbidrag från staten, d.v.s. de rika kommunerna som Vellinge, Danderyd, Lidingö m.fl. betalar idag 450 Mnkr till Landskrona i form av skatteutjämning. Bidrag i alla dess former blev s-ledningens affärsidé. Landskrona betalar i dag ut c:a 80 Mnkr i försörjningsstöd till ungefär 3000 personer, 80 Mnkr innebär 1,30 kr i sänkt kommunalskatt. Målet måste väl ändå vara att Landskrona ska kunna stå på egna ben. Landskrona har sovit i 25 år men med projektet Norra Borstahusen hoppas vi att staden åter vaknar. SD ser projektet Norra Borstahusen som ett utav många verktyg för att få igång en positiv inflyttning till Landskrona, där en del av överskottet från tomtförsäljningen på bl.a. campingen ska gå till att rusta upp delar utav Centrum/Öster, en så kallad Robin Hood effekt där de rika betalar för de med sämre inkomst.

Carina Herrstedt (SD)

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Daniel Petersson (SD)