Initiativärende – Inför undantag från besöksförbud för anhörig på äldreboende | Sverigedemokraterna Landskrona

Initiativärende – Inför undantag från besöksförbud för anhörig på äldreboende

Sverigedemokraterna Landskrona har lämnat in ett initiativärende där vi  yrkar att omsorgstagarna på äldreboende ska tillåtas få besök, som mest en gång per vecka under Coronapandemin, av en anhörig i omsorgstagarens egen lägenhet eller eget rum efter samråd från boendepersonal och efter iakttagande av boendets hygienbestämmelser.

Läs hela initiativärenden nedan: