Inför gratis parkering med P-skiva | Sverigedemokraterna Landskrona

Inför gratis parkering med P-skiva

Sverigedemokraterna Landskrona motionerar för att förbättra parkeringssituationen i staden.
Utöver de parkeringsplatser och andra lösningar vi är med om att ta fram och besluta om så
måste mer göras. Olov Stråmark (SD) och Lars Ekvall (SD) föreslår att vi ska införa P-skiva på alla
stadsägda parkeringsplatser, för att få ett bättre genomflöde i trafik och tillgängliga parkeringsplatser.

Inför gratis parkering med P-skiva

För att få ett bra affärsklimat krävs en stor besöksfrekvens. Hela tiden utsätts staden för
konkurrens från omgivande köpcentren som Center Syd, Väla m.fl. samt en alltmer ökande
näthandel. Det finns två vägar att gå, den ena är att acceptera den hårda konkurrensen och med tiden självdö
eller så försöker man vända utvecklingen och få ett blomstrande centrum med en god handel.

Att införa p-skivan som lockbete är en enkel åtgärd för att försöka locka köparna att välja
centrumhandeln i Landskrona istället för att handla i köpcentren. Givetvis är inte p-skivan lösningen på en
alltför låg besöksfrekvens, men det kan vara ett första steg till att locka fler att välja handel i Landskrona.
P-skivan har med framgång införts i en rad kommuner bl.a. Trelleborgs kommun, Kävlinge
kommun m.fl. och med tanke på Kävlinge med närheten av Center Syd hade troligen många
affärsrörelser inte överlevt utan p-skivan.

”För varje företag som öppnar/startar i Landskrona är det en framgång,
för varje företag som tvingas lägga ner och stänga är det ett nederlag.”

Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

– Att Teknik och Serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för att införa p-skivan inom Landskrona stad,
samt kostnaden för ett eventuellt införande av p-skiva.

– Att Teknik o Serviceförvaltningen redogör för den årliga intäkten för dagens system med pautomater.

Motionen som PDF

Olov Stråmark (SD)