NST 960907Invandringe | Sverigedemokraterna Landskrona

NST 960907Invandringe

NST 960907
Invandringen i Landskrona
Här undras det i tidningarna och diverse höjdare uttalar sig hur vi skall få tillbaka livet i centrala Landskrona. Så varför inte tala klarspråk. Har Ni politiker aldrig tagit en promenad i centrum? Gör Ni detmåste det väl även gå upp för Er var felet ligger. Man åker helt enkeltinte in til l Landskrona centrum, för gör man det tror man att man hamnat på Balkan någonstans. Nej, säkert vill en stor majoritet av landskronaborna ha tillbaka det gamla fina Landskrona.
Och felet är Ert, Ni politiker som tillåtit en alldeles för stor invandring i en så liten stad.
Hade vi förr några gängbråk på Rådhustorget?
Hade vi förr bråk på Citadellbadet och på Cement?
Hade vi förr bråk om skolmaten?
Ja listan kan göras lång.
Hade vi något liknande innan de nya ”fina” kulturerna importerades till Landskrona?
Svaret är nej!
I en tidningsartikel uttalade sig socialnämndens ordförande (s) att kommunen budgeterat 52 miljoner kronor i socialbidrag till flyktingarna i Landskrona men att den socialhjälpen täcks av s k schablonpengar från staten. Men vid halvårsskiftet nästa år så ramlar flertalet av flyktingarna ur schablonsystemet och då får kommunen stå för allt.
Alltså vi skattebetalare. Han säger också att schablonpengarna nu täcks av staten. Men var får staten pengarna ifrån? Är det inte vi det också?
Och allt detta kan vi från början tacka Folkpartiet för med sitt tal om ”Det rika Sverige”. Det rika Sverige som nu, förutom de riktiga och äkta flyktingarna, även har att försörja hundratusentals krävande snyltgäster från jordens alla hörn. Och flata Landskronapolitiker och kortsynta hyresvärdar, typ Landskronahem, har spättpå det hela för att få sina lägenheter uthyrda på skattebetalarnas beskostnad.
Ja detta är klarspråk som plyschmaffia och politiker inte anses få framföras. Men sanningen är alltid svår för politiker att höra.
Ej rasist, men realist.

NST 960917
Ej värdesäkrade
Nästa år höjs pensionen för en ålderspensionär utan ATP eller med en liten sådan med 12-13 kronor per månad samtidigt som bostadstillägget minskar. Dessutom kommer hyrorna att gå upp väsentligt.
Pensionerna skall ju enligt politikernas löften vara värdesäkrade, vilket innebär att en pensionär år efter år skall ha samma köpkraft som hon eller han hade då pensionen utgick första gången. Men dessa köften har inte infriats trots att man är väl medveten om att pensionärerna har jobbat ett helt liv och med sin arbetsinsats och sin skatt åstadkommit de byggstenar som format vårt land och för att kunna leva ett drägligt liv på ålderns höst.
Onekligen är vi tyvärr på väg tillbaka till det gamla klassamhället. De som har det ekonomiskt svårt får det sämre och sämre. De fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Det måste kännas svårt för en ”fattig-pensionär” att behöva gå till socialförvaltningen och söka bidrag för att kunna leva vidare. Vi vet ju att våra pensionärer har dryga kostnader för medicin, hemtjänst och omsorg över huvud taget. Vem minns inte när Olof Palme sa vid ett tillfälle: ” En trygg ålderdom för våra gamla är ingen förmån utan en rättighet.”
Denna rättighet är på väg att helt trasas sönder!

LandskronaPosten 960804
Spel för gallerierna – eller?
För något år sedan gick socialchefen i Landskrona till hårt angrepp mot de bosnier, som trots att de lever på socialbidrag hade bil.
Vid närmare undersökning visade det sig att bilarna ej var registrerade på de socialbidragstagande utan stod registrerade på andra
(invandrare/bilpool?) än de som dagligen kör dem. I och med dettasades det att man inte kunde komma längre. Nähä!
Saknas sunt förnuft och kreativitet i Sverige idag? Det vore väl ganska enkelt att kontrollera upp hur många bilar som finns registrerade på viss person/-er och kontrollera deras ekonomi visavi deras bilinnehav?
Eller saknas moralen och viljan hos myndigheter och deras chefer i bananrepubliken Sverige idag?
Osignerad

LandskronaPosten 960827
Nedmontering av sjukvården
Bit för bit monteras den del av den svenska modellen som kallas välfärdsstaten ner. Under 1990-talet har det varje år knaprats på någon del av systemet. Politikerna fortsätter trots kraftiga protester från väljarna att rasera det sociala skyddsnätet helt.
Nu är det ånyo sjukvården som kommer i kläm, akutmottagningen på Landskrona Lasarett slår igen mellan klockan 21 och åtta på morgonen. En astmasjuk som håller på att kvävas eller en person med akut hjärtinfarkt och där det i båda fallen krävs ett snabbt omhändertagande för behandling och vård måste ta sig till akuten i Helsingborg eller Lund.
Vid framkomsten dit har kanske livslågan slocknat.
Politikerna tänker bara i pengar och inte i människoliv. Kan ett människoliv värderas i pengar ? Personalindragningar, nerskärningar av sjukvårdsresurser, stängning av sjukvårdsavdelningar etc står för dörren igen.
En partiledare, som inte för så länge sedan tvingades att ta samhällets sjukvårdsresurser i anspråk, har kunnat konstatera att sjukvården och omsorgen i Sverige är på väg mot en allvarlig kris. Därför menar hon att man bör satsa ytterligare en miljard kronor till sjukvården och äldreomsorgen. Hon anser nämligen att nu får det vara slutsparat på de äldre och sjuka.
Enligt FSI – forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier – är vården av sjuka och äldre sådana frågor där politikerna är i otakt med sina väljare. En majoritet av svenskarna tar hellre skarrehöjningar än nerskärningar i sjukvården och äldreomsorgen om man kan vara säker på att dessa pengar kommer till användning inom nämnda områden.
Osignerad

Kvp 960923
En kvinna i 85-årsåldern misshandlades i går förmiddag i centrala Helsingborg. Hon var ute och promenerade med sin make i går förmiddag på Mellersta Stenbocksgatan när en okänd man plötsligt krossade en flaska på trottoaren framför paret.
Gärningsmannen slog sedan den åldriga kvinnan i huvudet så att hon föll omkull.
Gärningsmannen- som uppges vara i 35-årsåldern- försvann hastigt från platsen, medan den skadade kvinan fördes till lasarettet för omplåstring.

AB 971222
Sverige kommer i framtiden att bli ett av Europas fattigaste länder på grund av de höga kostnaderna för flyktingpolitiken. Miljoner människor skall försörjas med skattemedel. Dessutom ska politikerna försörjas med höga löner och traktamenten.

SDS 971215
Svenskarna måste anpassa sig till invandrarna hävdar rikets nya diskrimineringsombudsman, Margareta Wadstein, enligt SDS den 5.12.
Det finn s långt över hundra nationaliteer här. Vilka invandrare ska vi anpassa oss till? Alla? Eller räcker det med några slag? Blir det omskolningskurser för infödingar?

SDS 971212
Aden Kadar från Somalia är arbetslös. Glöm inte att väldigt många svenskar går arbetslösa. Achmed , 3 år, kan inte ett ord svenska. Har inte föräldrarna någon skyldighet att lära sina barn, för de måste väl kunna någon svenska efter 8 år i Sverige?
På tal om möbler kunde man få ganska mycket för 22 000 kr år 1991. Gör ett besök på Myrorna eller Emmaus. Mina barn och barnbarn har, helt nöjda, köpt möbler, husgeråd och kläder på båda ställena.

AB 972111
En ny lag mot etnisk diskriminering ska införas i Sverige. Det finns ett stort antal muslimer i Sverige. Jag hävdar bestämt att en muslim aldrig skulle anställa en jude!

Kvp 971208
Svenskarna måste anpassa sig till invandrarna, inte tvärtom. Detta säger Margareta Wadstein, vår nya diskrimineringsombudsman, som ser det som sin viktigaste uppgift att diskriminera oss svenskar i vårt eget land.

NST 960421
Asylsökande
I TV-programmet ”Hur många flyktingar tål Europa” hävdade Bengt Westerberg, att Sverige med få undantag bara gett s k verkliga flyktingar asyl de senaste åren, medan Ian Wachtmeister var av helt annan mening.
Statens offentliga utredningar 1991:1 skriver: Mellan hälften och två tredjedelar av de asylsökande ”är personer utan något starkare skyddsbehov som söker en bättre tillvaro”. ”Det stora flertalet” har fått stanna utan att vara förföljda.
”Sveriges årskostnad per asylsökande ligger högt: 200 000 kr.”

Kvp 960426

”Vi äldre kräver att polisen får resurser att gripa dessa galna åldringsrånare. Den servicen har vi rätt att kräva”.

Kvp 960518
Vilka får flytta?
Det är skillnad på folk och folk. Jag såg på ”Striptease” på TV. En gammal sjuk svensk kvinna ville flytta från vårdhemmet i Säffle till ett hem i Stockholm, för att komma närmare sin dotter. Det gick inte – blev för dyrt!
För en tid sedan protesterade Malmö m fl städeröver att för många flyktingar flyttades dit. Socialbidragen steg katastrofalt. Svaret blev:
”Alla människor har rätt att flytta och bosätta sig var dom vill”.

NST 960313
Svensk Demokrati
Det är en egendomlig demokrati vi har i Sverige. I en demokrati ska man få ha olika åsikter. Men säger man något negativt om invandrarna då upphör demokratin omedelbart, då är man rasist. I och med denna insändare har jag fallit ur massmedias demokratiramar och tillhör nu rasisterna.

Kvp 960315
Varför vågar ingen politiker svara?
Varför vågar inte våra politiker lägga alla korten på bordet?
Alla gamla får reda på att de är alltför dyra i drift, pensionerna sänks vårdpersonal skärs ner etc. Barnen och deras föräldrar får veta att omsorg och skolgång är för dyr. Daghem byggs inte ut så att alla med behov får plats – trots lagstiftning. Mindre och mindre personal ska ”ta hand om” och ”undervisa” fler och fler barn, böcker är en bristvara, skolmåltiderna för dyra – en hel femma per portion osv.
De svagaste och mest utsata som måste leva på socialbidrag får veta att de får för mycket att leva av.
Man frågar sig – var tar alla våra skattepengar (ibland kallas de övriga utgifter) vägen?
Om man adderar ihop direkta skatter, moms mm liknar skatteuttaget i Sverige idag mer och mer konfiskation.
– Vad kostar invandringen totalt per år?
– Varför vågar ingen svara?
– Varför ska vi inte dra in på just de kostnaderna?
Är det kanske så att den som vågar ge besked är politiskt död!?
Och varför vågar ingen av våra annars så sturska tidningsmurvlar kräva klara besked av makthavarna, som de så gärna gisslar i alla andra sammanhang?

Kvp 960320
(s) är slut som parti
Socialdemokratins Sverge går efter 30 år i graven med dunder och brak.
Frågan är om partiet kan överleva sitt eget system? Kan ett parti verkligen skapa sig en ny identitet efter att så fullständigt ha tappat ansiktet? Det parti som fått den grå betongen att framstå som ett färgstarkt och elastiskt material har idag insett sitt fullständiga misslyckande! Det totala fiaskot är ett faktum.