Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna? | Sverigedemokraterna Landskrona

Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

Stefan Olsson har interpellerat Mattias Adolfsson, treklöverns nytillsatte ordförande i Individ och Familjenämnden.

Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

Jag ska be att få gratulera dig till din återkomst som ordförande i IoF. Det är ingen hemlighet
att vi Sverigedemokrater var mycket kritiska till din företrädares sätt att sköta sitt uppdrag
och att vi i högsta grad bidrog till att ett skifte på ordförandeposten nu sker.
Men fakta är fortfarande desamma. Du kommer att representera en minoritet i Individ- och
familjenämnden och är alltså i behov av stöd från oss eller (s). Vänsteroppositionen säger ju
enligt känt mönster nej till de allra flesta av Treklöverns förslag…

Läs hela interpellationen här!

Stefan Olsson (SD)