Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad | Sverigedemokraterna Landskrona

Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att höja friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad.

Motionär är Stefan Olsson (SD)

 

Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

Landskrona växer och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av service. Staden behöver därför många nya engagerade medarbetare framöver, som vill bidra i arbetet med att utveckla Landskrona. Landskrona stad har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden och arbetar utifrån värdegrunden BRA; bemötande, resultat och ansvar. Staden vill tillvarata kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra och erbjuder därför olika förmåner, däribland ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år.

Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet, med bättre hälsa kommer också högre livskvalitet. Landskrona stad behöver personal som är frisk och trivs för att de ska göra ett gott arbete.

Friskvårdsbidraget ifrån Landskrona stad till de anställda har inte hängt med i prisökningen. Det var länge sedan summan för friskvård beslutades om i Landskrona stad och i och med prisutveckling på friskvård behöver Landskrona stad höja friskvårdsbidraget. Personalvårdsförmåner såsom friskvård är skatte- och avgiftsfria.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att

– Friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad höjs till 1 500 kronor per år.

 

Läs motionen som PDF här.