Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn | Sverigedemokraterna Landskrona

Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn

Vem räknas som ett ensamkommande flyktingbarn?

De barn och ungdomar som är under 18 år och har flytt till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller någon annan vuxen som tar ansvar för dem. Begreppet flyktingbarn används eftersom de inte är myndiga och omfattas av FN:s konvention om barns rättigheter. För dem som kommer till Sverige innebär det bland annat särskilda typer av boenden och att de får en god man.

Vilka är det som kommer till Sverige?

De flesta som kommit hit de senaste åren har flytt från Afghanistan, Somalia eller Irak. Större andelen är mellan 15 och 17 år gamla.

Enligt Migrationsverkets prognos för 2010 kommer 2 400 ensamkommande barn och ungdomar söka asyl i år. År 2004 låg samma siffra på 388 barn.

Hur avgörs vilka som får uppehållstillstånd?

Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör en bedömning av vilka som är för utsatta i sina hemländer för att kunna återvända.

På samma grunder som vuxna kan även barn förföljas för sin religion, etnicitet eller politiska aktivitet. Dessutom riskerar barn bland annat att utsättas för könsstympning, tvångsprostitution eller att rekryteras som barnsoldater.

Under år 2009 fick 63 procent av de asylsökande ensamkommande barnen uppehållstillstånd.

Varför kommer det så få flickor och yngre barn?

En människosmugglare tar ungefär 100 000 kronor betalt för att ordna en flykt till Europa. Resan är lång och kan bli väldigt farlig. Om en familj har råd att skicka ett barn väljer de oftast en kille i övre tonåren som kan överleva resan och klara sig själv om han kommer fram.

Vad betyder begreppet ankarbarn som ibland kommer upp i debatten?

Oron för att de ensamkommande barnen ska innebära att resten av deras familjer också söker och får asyl har använts som argument för att begränsa mottagandet. Enligt de beräkningar som Migrationsverket har gjort är det endast i ca fem procent av fallen som anhöriga till ensamkommande barn senare har sökt asyl.

Källa: Migrationsverket