Citat ur Världsmästarna | Sverigedemokraterna Landskrona

Citat ur Världsmästarna

sid 34 – 35
Fenomenet är välkänt från totalitära diktaturer där journalister som skräms till lojalitet är en förutsättning makthavarna ska kunna hålla folket nere.
I Sverige behöver man inte ens skrämma eller tvinga  journalisterna för att göra dem till maktens lydiga redskap.De har alldeles frivilligt gett upp sitt oberoende och förvandlas till troende, nästan som om de vore religiösa.De är så förlamade av politisk korrekthet att de blivit apatiska. Människor som läser i tidningen , lyssnar på radio och ser på TV, känner inte igen sig i medias bild av verkligheten. Det finns tydligen två olika verkligheter
Ett sjukt land är i behov av en sund press. Men i Sverige är pressen sjukare än landet.