SD Landskrona förslag till budget 2016 | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskrona förslag till budget 2016

 

Vår budget för 2016 är nu inlämnad och klar, bland annat satsar vi  2,5 mnkr till prioriterade löneökningar för tillsvidareanställda som har en månadslön understigande 23,000 kr .Vi satsar också 0,5 mnkr för utökandet av en tjänst till budget- och skuldrådgivning samt ta fram förslag och kostnad för att erbjuda tåg-busskort till gymnasieelever som studerar i Landskrona. budgetbild

Klicka på länken nedan för att läsa alla våra satsningar och visioner för ett bättre Landskrona

 

Sd budget 2016