Brev från vår distriktsordförande Jens | Sverigedemokraterna Landskrona

Brev från vår distriktsordförande Jens

Hej Partivänner !

Medlemsutveckling
Som ni ser i bifogad fil så fortsätter vi att växa i antalet medlemmar trots skrämselkampanjer och publicering av påstådda medlemsregister på internet. Kansliet har varit nedringt av människor som pekats ut som medlemmar och i ett fåtal fall av medlemmar som varit oroliga. Vi kan helt enkelt konstatera att vår politik är efterfrågad och att allt fler väljer att bli medlemmar i Sverigedemokraterna.
Jimmie och kyrkan
Jimmie Åkesson gjorde mig stolt och glad när han valde att klä sig i folkdräkt i samband med riksdagens öppnande. Jimmie var förstås inte ensam utan det var ett trevligt inslag bland ledamöterna från de olika partierna. Det som kommit att hamna i fokus är att Jimmie och flera andra med honom, lämnade gudstjänsten i storkyrkan under biskopens tal. Medierna har velat ha det till att det skulle bero på att biskopen talade om alla människora lika värde och citerar biskop Eva Brunnes uttalande i Storkyrkan:
”Den rasism som säger, att du inte är lika mycket värd som jag, att du inte har samma rättigheter som jag, inte förtjänar ett liv i frihet och av den ene anledningen, att vi är födda i olika dela av världen – det är inte värdigt för en demokrati som vår att göra skillnad på människor”

Den danska tidningen Jyllandsposten, som bringar ett längre utdrag av biskop Eva Brunnes predikan:
”I kväll samlades tusental  ger en riktig återgivelse av änniskor i Stockholm och andra delar av landet för att ge sin åsikt till känna. De ropar ut sin avsky mot dem, som gör skillnad på människor. Den rasism, som säger att du inte är lika mycket värd som jag. Du skall inte ha samma rättigheter som jag. Du har inte rätt till ett liv i frihet. Och detta bara av en enda anledning – att vi tillfälligtvis är födda i olika delar av världen. Det är inte värdigt att i en demokrati som vår göra skillnad på människor”.
Biskopen talade inte på något sätt generellt om ”Den rasism som säger, att du inte är lika mycket värd som jag”, men gjorde sig till ett med en demonstration vänd emot Sverigedemokraternas existens och representation i Riksdagen.
Att Jimmie och flera med honom valde att lämna gudstjänsten hedrar dem. När en biskop hyllar människor som kastat sten, stört våra möten och även misshandlat partikamrater får våra åsikters skull så är botten nådd. Tack Jimmie för att du står upp för oss alla oavsett plats och omgivning. Det visar prov på både civilkurage och omdöme medan ledarsidorna visar prov på osmaklighet och dåligt omdöme.
Tack Jimmie!
Bästa hälsningar

Jens Leandersson
Distriktsordförande Syd