Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar | Sverigedemokraterna Landskrona

Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att förenkla kontakten mellan invånare och socialtjänsten.
Motionärer är Lars Ekvall (SD) och Fredrik Malm (SD)

Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

Att ta steget att kontakta ”socialen” när man har problem är för gemene man stort och många
gånger ganska skrämmande. Folk ser nog nästan socialtjänsten som en motståndare i stället för
den problemlösare som man i det flesta fall ska vara. Malmö Stad har en alldeles utmärkt lösning
på detta via sina ”soctanter” på nätet läs gärna mer på http://www.malmo.se/soctanter.
Det vi vill med vår motion är dels att inrätta en liknande tjänst men även med möjlighet till enskild
anonym rådgivning i svårare fall t.ex. med familjer som har oro för barn eller anhöriga som är på
väg att radikaliseras.

Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

– Att Individ och Familjeförvaltningen får i uppdrag att införa social rådgivning på nätet enligt
Malmös modell men under ett bättre namn.

– Att även utreda förutsättningarna för en enskild anonym rådgivning på nätet där svårare fall kan
hanteras t.ex. ungdomar som är på väg in i gäng eller någon form av radikalisering.

– Att även underlätta ansökningsförfarandet till olika sociala insatser igenom att publicera enkla
checklistor inför ansökan på stadens hemsida.

Motionen som pdf.