Ändringar i remissyttrande | Sverigedemokraterna Landskrona

Ändringar i remissyttrande

Miljöpolicyremiss i  Individ o familj 2012-01-19

SD fick med två ändringar i Iofa´s remissyttrande.

Dels att meningen andelen ekologiska livsmedel ska vara 50%
ändrades till att målet ska vara MINST 50 % av inköpen.

Samt ändringen att tillagningen av ekologiska varor skall ändras till
ekologiska NÄRPRODUCERADE råvaror.

Ändringarna godkändes enhälligt av nämnden.

Andreas Westerberg
Mona Andersson
Kristina Drwiega Magnusson