Reservation, avtal om ensamkommande | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation, avtal om ensamkommande

”Regeringens beslut tillsammans med MP om att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn menar vi strider emot det kommunala självstyret och är ett övergrepp på demokratin.

Vi menar att om en kommun inte anser sig ha råd eller förutsättningar att ta emot ensamkommande så skall staten inte gå in och tvinga dem, det är att likna vid utpressning.

Det måste vara historiskt att Landskrona stad tecknar ett avtal där det redan från början står klart att motparten inte behöver följa avtalet utan kan hänvisa personer till Landskrona precis hur de vill, oaktat skrivet avtal. Det torde också vara historiskt och dessutom bryter det mot stadens jämställdhetspolicy att teckna ett avtal som endast gäller pojkar och helt exkluderar flickor.

Då vi menar att avtalet bryter mot det kommunala självstyret såväl som mot stadens jämställdhetspolicy så har vi valt att avslå förslaget om att teckna avtal och reserverar oss därför mot kommunfullmäktiges beslut.”

Länk till hela reservationen i PDF format