Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Budget 2016

  Av Carina Herrstedt den 27 maj, 2015
  0

   

  Vår budget för 2016 är nu inlämnad och klar, bland annat satsar vi  2,5 mnkr till prioriterade löneökningar för tillsvidareanställda som har en månadslön understigande 23,000 kr .Vi satsar också 0,5 mnkr för utökandet av en tjänst till budget- och skuldrådgivning samt ta fram förslag och kostnad för att erbjuda tåg-busskort till gymnasieelever som studerar i Landskrona. budgetbild

  Klicka på länken nedan för att läsa alla våra satsningar och visioner för ett bättre Landskrona

   

  Sd budget 2016

 • Interpellation angående Landskrona gymnasium

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Carina Herrstedts interpellation angående att så få elever väljer Landskrona som studieort. Carina ställer bl.a följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande:

  • På vilket sätt arbetar förvaltningen för att locka elever att studera på hemmaplan?
  • Har orsakerna till de sjunkande siffrorna analyserats och vad visade i så fall dessa?

  Läs hela interpellationen nedan

  Interpellation från Herrstedt om skolan

 • Interpellation angående tiggeriet

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Stefan Olssons interpellation till Torkild Strandberg angående tiggeriet där han bl.a. ställer följande fråga:

  Är du beredd att ta ett initiativ för att revidera Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter, där en skrivelse t.ex. kan lyda som följande: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

  Klicka på länken nedan om du vill läsa hela interpellationen.

  Interpellation om tiggeri

 • Insändare angående tiggeri.

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Stefan Olsson och Ulf Karlssons insändare angående tiggarna som slagit läger utanför Coop.

   

  olagligt byggande

 • Stefan Olsson nytt Kommunalråd i Landskrona

  Av Carina Herrstedt den 16 december, 2014
  0
  stiffe
  Stefan Olsson, kommunalråd Landskrona

  SD Landskrona har nu fått sitt första kommunalråd genom tiderna. Vi vill gratulera ordförande Stefan Olsson till posten och önska honom lycka till. Stefan kommer att jobba som kommunalråd på 50% vilket kommer att ge oss som parti bättre insyn i Landskronas politik och därigenom underlätta för oss att ta fram förslag till förbättringar. Vi ser detta som en klar framgång som åstadkommits genom idogt och målmedvetet långsiktigt arbete.

  SD Landskrona har genom sin vågmästarroll tagit ett stort och seriöst ansvar för de beslut som fattats, vår politik har breddats och vi är en seriös part att räkna med även framöver. Nu tar vi nya tag och ser med tillförsikt fram emot kommande år.